حاميان کنفرانس
     

جستجو
     


ورود به سیستم
     
 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

   

نوع ثبت‌نام

قبل از 15/5/1390

بعد از 15/5/1390

عادي

2500000 ريال

3000000 ريال

دانشجويي

1250000 ريال

1500000 ريال

اعضاي IEEE

اعضاي انجمن رمز ايران

2000000 ريال

2400000 ريال

هر صفحه اضافه (بيش از 6 صفحه)

براي مقاله‌هاي پذيرفته‌شده

250000 ريال

مجموعه مقاله‌هاي چاپي کنفرانس

500000 ريال

  • اعضاي انجمن رمز ايران و IEEE از 20 درصد تخفيف در ثبت‌نام عادي برخوردارند.
  • ثبت‌نام عادي حداقل يکي از مولفان براي هريک از مقاله‌هاي پذيرفته شده جهت ارائه در کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات الزامي است.
  • هزينه ثبت‌نام در کنفرانس بايد به حساب سيباي شماره 0106045509007 (صفر يک صفر شش صفر چهار پنج پنج صفر نه صفر صفر هفت) بانک ملي ايران به نام انجمن رمز ايران واريز شود. شناسه شبا اين حساب نيز IR32 0170 0000 0010 6045 5090 07 مي‌باشد.

براي اطلاع از نحوه ثبت‌نام، اين راهنما را ببينيد


فهرست اصلي
     

Select Language
     

پیوندها
     

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید کنندگان : 828286
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.